Optimerad skörd på Rydsgård med hjälp av GrainSense

Optimerad skörd på Rydsgård med hjälp av GrainSense

GrainSense är världens första handburna mätinstrument för att mäta kvaliteten på spannmål och syftar till att underlätta livet för jordbrukare. Produkten presenterades förra året och sedan dess har efterfrågan från lantbrukare i Norden och Baltikum varit stor. Ett av Skånes största jordbruksföretag – Rydsgård och Pugerup & Böketofta – har under de senaste månaderna använt och utvärderat GrainSense, och hittills är man mycket nöjd med den nya investeringen.

”Vi använder GrainSense för mätning av spannmål som kommer in till vår anläggning, men vi gör också mätningar ute på fälten innan skörd. Detta är värdefullt eftersom vi får möjlighet att prioritera de fält som har bäst kvalitet”, säger Peter Pålsson, ansvarig för spannmålshanteringen på Rydsgård.

På Rydsgård uppskattar man att GrainSense är bärbar, användarvänlig och att man får svar direkt, vilket bidrar till ett snabbt beslutsfattande.

En annan person som använt GrainSense är Daniel Juhl, rättare på Pugerup & Böketofta, som ingår i samma bolag som Rydsgård. Juhl har använt GrainSense sedan i våras, och då i första hand för att kontrollera proteinvärdet i det egenproducerade grisfodret. Med hjälp av GrainSense kan han noggrant styra andelen soja i fodret och därigenom optimera blandningen.

”Jag kan spara på sojainköpen och samtidigt kontrollera att det spannmål jag eventuellt köper in har rätt proteinvärde, så att jag får vad jag betalar för”, säger Juhl.

För att kontrollera pålitligheten hos GrainSense har man skickat iväg samma prover på labbanalys och sedan jämfört resultaten.

”GrainSense går absolut att lita på. Vi får även mer kontroll eftersom svaren kommer snabbt, det tar inte mer än 5 sekunder”, fortsätter han.

Juhl ser även en stor fördel i att nu kunna jämföra fjolårets kornskörd med det som tröskades i år.

”Vi kände på oss att skörden inte skulle bli så bra denna säsong och valde därför att lagra förra årets korn. Med GrainSense kan vi snabbt och enkelt kontrollera kvaliteten på den nya och gamla skörden och därefter bestämma vad som ska säljas och vad som ska gå till foder,” avslutar han.

Om Rydsgård och Pugerup

Gården har en torkningskapacitet på 20 000 ton fördelat på nio silos, varav hälften används till egen spannmål och lika mycket till legotorkning. Växtodlingen på Rydsgårds Gods består i huvudsak av spannmål med fokus på vete (ca 60% av arealen). Övriga grödor är vårvete, raps, sockerbetor, korn och gräsfrö (rajsvingel).

På gården i Pugerup arbetar 16 anställda med jordbruk, skogsbruk, vindkraft och grisproduktion.

GrainSense – we help farmers through science

GrainSense har utvecklat världens första handhållna enhet för mätning av spannmålskvalitet. För första gången kommer jordbrukare, utsädesproducenter och växtuppfödare att omedelbart och snabbt kunna mäta nyckelparametrarna för sina grödor på fältet och fatta beslut som kan öka lönsamheten. Vi tillför livsmedelsförsörjningskedjan en viktig förbättring. Vår handhållna enhet mäter protein-, fukt-, olje- och kolhydratinnehållet i spannmålsprodukter och andra grödor. Tjänsten utnyttjar GPS-positionering och erbjuder molnbaserade massdatatjänster.

Ladda artikeln som PDF här.

Stockholm, Sverige
– 11 oktober 2018