Snabba mätningar med GrainSense på Nyborgs Gård ger mer kontroll

Snabba mätningar med GrainSense på Nyborgs Gård ger mer kontroll

GrainSense – världens första handburna instrument för mätning av spannmål – får tummen upp av spanmålsodlaren Nils Bosson. Efter ett halvårs test av GrainSense för främst mätning av vattenhalt och proteinhalt delar Nils Bosson med sig av sina erfarenheter.

"I stället för att vänta i flera dagar på ett analysbesked får jag nu svar direkt och jag räknar med att det ger mig fördelar i försäljningen. Jag kan ta med instrumentet före skörd och kolla av vattenhalter och proteinhalt”, berättar Nils Bosson, Nyborg Gård.

Utöver vattenhalt och proteinhalt mäter instrumentet stärkelse och oljehalt i spannmål och andra grödor. Grainsense är mycket mer än ett instrument. Den stora utväxlingen får man med abonnemanget av en tjänst för GPS-positionering och molnbaserade big
datatjänster. Alla mätvärden lagras och struktureras och blir omedelbart tillgängliga för användaren. Men även värdefulla i efterhand när användaren vill utvärdera sitt spannmål. Och testerna går riktigt snabbt.

”GrainSense går absolut att lita på. Vi får även mer kontroll eftersom svaren kommer snabbt, det tar inte mer än 5 sekunder”, fortsätter han.

Det finska institutet Luke har gjort ett oberoende test av noggrannheten hos GrainSense. Tester på 187 spannmålsprover visade att instrumentet är lika noggrant som NIT-instrument som används i laboratorier och på anläggningar som gör vräkningsgrundande analyser då det gäller vattenhalt och proteinhalt. I testet användes en testmetodik där varje resultat från varje prov var ett medelvärde av fem upprepade mätningar av två delprover. Totalt tio mätvärden per prov. Lukes resultat var inte oväntade. NIT-tekniken har en känd precision.

”Före GrainSense när vi sålde vete var vi tvungna att handplocka prover och skicka in till laboratorium för att sedan vänta en vecka innan vi fick svar. Nu får vi svar inom några minuter vilket ger oss underlag för att ta snabba beslut och en loggbok som är av stor nytta gentemot våra köpare,” avslutar Nils Bosson.

Kund: Nyborgs gård
Land: Sverige
Areal: 750 ha åker. 450 ha skog
Verksamhet: Spannmålsodling, skogsbruk, pressning av rapsolja
Odling: Höstvete, maltkorn och oljeväxter
Tork: Kontinuerlig Tornum från 2011, 27 ton, gasoleldad
Lagring: 6 000 m3

GrainSense – we help farmers through science
GrainSense har utvecklat världens första handhållna enhet för mätning av spannmålskvalitet. För första gången kommer jordbrukare, utsädesproducenter och växtuppfödare att omedelbart och snabbt kunna mäta nyckelparametrarna för sina grödor på fältet och fatta beslut som kan öka lönsamheten. Vi tillför livsmedelsförsörjningskedjan en viktig förbättring. Vår handhållna enhet mäter protein-, fukt-, olje- och kolhydratinnehållet i spannmålsprodukter och andra grödor. Tjänsten utnyttjar GPS-
positionering och erbjuder molnbaserade massdatatjänster.

grainsense.com/contact
facebook.com/grainsense
twitter.com/grainsenseoy
instagram.com/grainsense
linkedin.com/company/5318726

För mer info om GrainSense: VD Edvard Krogius, edvard.krogius@grainsense.com eller +358 50 322 9392.

Ladda artikeln som PDF: Case Se Snabba Matningar Med Grain Sense Pa Nyborgs Gard Ger Mer Kontroll 190319

Stockholm, Sverige – 18 March 2019